Звукопоглинання

Спучений вермикуліт володіє великою відкритою пористістю, тому засипки з нього характеризуються високим звукопоглинання. Ця властивість вермікуліту може бути використано для глушіння повітряного шуму в перекриттях будівель.

 

Звукопоглинальні властивості спученого вермикуліту залежать від товщини засипки, розміру і форми його зерен, частоти коливань звуку.

 

Зі збільшенням товщини шару вермікуліту в засипці коефіцієнт звукопоглинання інтенсивно росте, досягаючи максимуму при товщині 50мм. Лише у дрібнозернистого вермікуліту оптимальною товщиною шару можна вважати 40 мм.

При більшій товщині звукопоглинаючі властивості засипки залишаються тими ж або навіть трохи знижуються.Залежність коефіцієнта звукопоглинання спученого вермикуліту від товщини шару:

Вид вермікуліта Коефіцієнт звукопоглинання при частоті коливань
1000 гц і товщині слою в см
1 2 3 4 5 6 7
Спучений вермікуліт
фракції 0-10 мм
0,15 0,46 0,58 0,60 0,77 0,70 0,65


Істотний вплив на акустичні властивості засипок робить їх зерновий склад. Оптимальним розміром зерен вермікуліту є 0,3-0,6 мм.

 

Зі збільшенням частоти коливань звуку коефіцієнт звукопоглинання вермікуліту зростає і при частоті 1000 гц досягає 0,7-0,8, що значно вище норми для акустичних матеріалів (0,4).

 

Слід зазначити, що об `ємна вага вермікуліту за інших рівних умов впливає на коефіцієнт звукопоглинання порівняно мало. Тому для акустичних цілей можна використовувати вермікуліт будь-якого зернового складу.